ทีมงาน
Liao, Jing-Ru ผู้จัดการ/ตัวแทนเครื่องหมายการค้า
ผู้จัดการ/ตัวแทนเครื่องหมายการค้า Liao, Jing-Ru

 ปัจจุบันคดีที่เคยรับจัดการมีจำนวนรวมกันมากกว่า 10,000 คดีแล้ว และจำนวนคดีที่รับผิดชอบยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เธอรับจัดการเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการจดทะเบียนสิทธิบัตรการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ การโอน การมอบอำนาจการรับมอบ การซื้อขาย ตลอดจนขั้นตอนทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงเชี่ยวชาญการเจรจาต่อรองคดี การอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วมกัน และการร่างสัญญา เป็นต้น

 เคยรับจัดการคดีทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีน ฮ่องกงคูเวตซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เวียดนาม สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซีย ไทย แอฟริกา ยุโรป สเปนฝรั่งเศสเยอรมัน เป็นต้น ปัจจุบันรับผิดชอบด้านการให้บริการและเจรจากับลูกค้าเพื่อเพิ่มจำนวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน เธอรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในยุคที่คดีทรัพย์สินทางปัญญาของไต้หวันกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนทำให้เทคโนโลยีล่าสุดของโลกหลั่งไหลเข้าสู่ไต้หวัน และส่งผลให้นวัตกรรมใหม่ๆ ของไต้หวันก้าวไกลสู่ระดับโลกได้

 กฎหมายคือพลังที่ทำให้สังคมสงบเรียบร้อย เพื่อรักษาคุณภาพในการจัดการคดีให้ได้มาตรฐาน ด้วยประสบการณ์การเตรียมการ วางแผน และแก้ไขสำหรับการจัดการคดีมานานหลายปี ทำให้ขั้นตอนดำเนินการต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คดีต่างๆ ที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จ และสมบูรณ์แบบยิ่งๆ ขึ้นไป

Sharon Yang เจ้าหน้าที่กฎหมาย
Howard Chang เจ้าหน้าที่กฎหมาย
Chen,Ching-Jung เจ้าหน้าที่กฎหมาย
Ho,Wei-Cheng เจ้าหน้าที่กฎหมาย
Kiki Chen เจ้าหน้าที่กฎหมาย
เจ้าหน้าที่กฎหมาย Sharon Yang

 สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศ ในแต่ละปีรับจัดการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการเดินเรื่องตามกระบวนการ และการรับใบรับรองมากเกินกว่า 1,000 คดีแล้ว เธอมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานสูง และมักช่วยให้ผู้ยื่นจดทะเบียนได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิอย่างดีที่สุดเสมอ นับเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายที่มีความสามารถโดดเด่นมากคนหนึ่ง เธอเชี่ยวชาญด้านการพิจารณา รวมถึงการพิสูจน์คุณสมบัติและน้ำหนักความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นรับสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรได้อย่างราบรื่น

 เธอมีผลการเรียนที่โดดเด่นมาก เปี่ยมด้วยความสามารถด้านกฎหมายและภาษาต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ และการร่างสัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ ด้วยความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศที่โดดเด่นทำให้เธอสามารถรับจัดการคดี และนำทีมจัดการการยื่นจดทะเบียน การมอบอำนาจ รวมถึงคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศได้

 ในระหว่างจัดการคดีทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมักจะต้องทำงานร่วมกับสำนักงานที่เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง และด้วยความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศที่โดดเด่นของเธอ จึงทำให้สามารถประสานงานด้านคดีความระหว่างสำนักงานของเรากับสำนักงานในต่างประเทศได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้สำนักงานมีจำนวนคดีความระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยบริษัทในไต้หวันปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนด้วย โดยใช้ข้อกฎหมาย และการชี้แจงบนพื้นฐานของกฎหมายในการทำให้นานาประเทศเล็งเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจต่างๆ ของไต้หวัน

เจ้าหน้าที่กฎหมาย Howard Chang

 เคยทำงานในตำแหน่งหัวหน้าผู้ช่วยพิเศษของหัวหน้าระดับสูงขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มานานหลายปี จึงคุ้นเคยกับกลยุทธ์ในการโจมตีและป้องกันทางด้านกฎหมายขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นอย่างดี เขาเชี่ยวชาญด้านการร่างสัญญาจ้างงาน การปกป้องแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า การไกล่เกลี่ยก่อนดำเนินคดี ทั้งยังเปี่ยมประสบการณ์ในด้านการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรของประเทศต่างๆ อีกด้วย

 โดยปกติจะรับผิดชอบจัดการคดีทรัพย์สินทางปัญญาของไต้หวัน จีน ฮ่องกงอเมริกา เวียดนาม และไทย เขามีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและดำเนินคดีเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ขององค์กรธุรกิจ และมุ่งเน้นให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางกฎหมายแก่แบรนด์ใหม่ๆ ในภาคธุรกิจทั่วไป 85% ของกลุ่มลูกค้าของเขาคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งล้วนเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือบริษัทข้ามชาติที่มีจำนวนพนักงานเกิน300 คนทั้งสิ้น ทำให้เขาเข้าใจกระบวนการภายในขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงข้อพิจารณาที่สำคัญทางกฎหมายเป็นอย่างดี

 ในการขยายระยะเวลาเครื่องหมายการค้า และการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของสิทธิบัตร เขาจะวางแผนการปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายอย่างรอบคอบ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับสถานที่ผลิตสินค้า สถานที่จำหน่ายสินค้า และตำแหน่งที่คู่แข่งตั้งอยู่อย่างเหมาะสมแก่ลูกค้า ตลอดจนการวางแผนคดีทรัพย์สินทางปัญญาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนด้วยความมุ่งมั่น รอบคอบ และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อทำให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากลายเป็นโล่คุ้มครองธุรกิจของลูกค้า และช่วยลดความกังวลใจเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

เจ้าหน้าที่กฎหมาย Chen,Ching-Jung

 สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศ และเรียนวิชาโทภาษาญี่ปุ่นนาน 3 ปี จึงได้รับปริญญาควบคู่ทั้งจากคณะนิติศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ เนื่องจากเธอสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว จึงทำให้ติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้เธอยังเชี่ยวชาญการแปลภาษาจีน – ญี่ปุ่น จึงมักจะได้รับผิดชอบให้ร่วมงานกับทางจีน - ญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้ง ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ เนื่องด้วยความสามารถทางภาษาต่างประเทศที่โดดเด่น ประกอบกับความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ทำให้เธอได้รับเลือกจากสถาบันศึกษาของไต้หวันให้เดินทางไปศึกษายังประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้เธอได้เรียนรู้วัฒนธรรมและเข้าใจภาษาพูดของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการปฏิบัติงาน การดูแลบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการยื่นจดทะเบียนในไต้หวัน และบริษัทไต้หวันที่ต้องการยื่นจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งช่วยทำให้อุตสาหกรรมของไต้หวันกลายเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย

 สำหรับการรับจัดการคดี เธอเชี่ยวชาญการเดินเรื่องตามกระบวนการรวมถึงคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรเป็นพิเศษ 40%ของกลุ่มลูกค้าของเธอจึงเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเป็นหลัก 60%ของจำนวนคดีทั้งหมดที่เธอรับผิดชอบจะเป็นงานเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ซ้ำการร้องทุกข์ การฟ้องร้องดำเนินคดี การร่างกลยุทธ์ก่อนฟ้องร้องดำเนินคดีรวมถึงการใช้กลยุทธ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วมกันเพื่อไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นการประนีประนอมที่ดีที่สุด

 สำหรับคดีที่เธอรับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรในไต้หวัน จีน เม็กซิโก ญี่ปุ่น และอาร์เจนตินาด้วยการคาดการณ์คดีและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างที่ลูกค้าขอคำแนะนำ เธอจะจัดทำหนังสือแสดงความคิดเห็น รวมถึงแผนดำเนินคดีความโดยรวม เพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงทางกฎหมายอื่นๆ ที่จะตามมาในภายหลัง

เจ้าหน้าที่กฎหมาย Ho,Wei-Cheng

 เขารับผิดชอบงานเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนใหม่เป็นส่วนใหญ กลุ่มลูกค้าของเขาจึงมีขอบเขตค่อนข้างกว้าง เช่น บริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดรวมถึงการจัดการคดีทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรธุรกิจมูลนิธิ องค์กรทางศาสนา และองค์กรสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ เขาไม่เพียงรับยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเชี่ยวชาญการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายร่วมเครื่องหมายการค้าร่วมเครื่องหมายรับรอง ตลอดจนเครื่องหมายการค้าแบบพิเศษด้วย

 เขาเชี่ยวชาญการวางแผนและวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นอย่างยิ่ง คดีสิทธิบัตรส่วนใหญ่ที่เขารับผิดชอบคือ การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ เขายังให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการและตรวจสอบความลับทางการค้า การรับรองความลับทางการค้า ความลับทางเทคนิคไม่ให้รั่วไหล และช่วยทำให้ขอบเขตความลับทางการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

 ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เขารับจัดการเรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในประเทศจีน และใช้วิธีเก็บรักษาหลักฐานการรับรองลิขสิทธิ์ไต้หวัน ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ในภายภาคหน้า ทำให้เขาสามารถระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ประพันธ์ และเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงได้ในทันที ซึ่งช่วยลดกาสิ้นเปลืองทรัพยากรที่ต้องใช้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีไปได้จำนวนมาก นอกจากนี้เขายังเชี่ยวชาญการซื้อขาย การมอบอำนาจ การโอน รวมถึงกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ อีกด้วย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย Kiki Chen

 หลังจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ก็ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีประสบการณ์ด้านการวางแผนคดี สรุปข้อพิพาท และการรวบรวมหลักฐานเป็นอย่างมาก เธอเชี่ยวชาญการไกล่เกลี่ยคดีพิพาท การร่างสัญญาและหนังสือรับรองทางกฎหมาย การแจ้งความไปยังศูนย์ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และกระบวนการกักกันชั่วคราว รวมถึงคำสั่งห้ามชั่วคราวด้วย เธอมักจะเป็นตัวแทนบริษัทเดินทางไปจัดการคดีความตามที่ต่างๆ ในประเทศอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีคดีที่เธอรับผิดชอบจัดการไปแล้วมากกว่า 1,000 คดี ทำให้เธอมีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านกฎหมายเป็นอย่างดี

 เธอรับผิดชอบทำงานด้านการค้ำประกันเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์การเซ็นสัญญามอบอำนาจ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิ การประเมินราคา และนำเสนอรายละเอียดคดีความที่ชัดเจน เพื่อให้คดีดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้เธอยังเชี่ยวชาญในกระบวนการตรวจสอบและกักกันสินค้าเลียนแบบของด่านศุลกากรอีกด้วย ซึ่งเธอสามารถดำเนินการอายัดสินค้าเลียนแบบที่ด่านศุลกากร ในระหว่างขนถ่ายสินค้าหรือที่ถูกจัดเก็บในโกดังสินค้าได้โดยตรง เพื่อป้องกันมิให้มีสินค้าเลียนแบบเข้าสู่ประเทศ ซึ่งช่วยลดความยากลำบากในการหาหลักฐานในภายหลังได้ ขณะที่ตรวจสอบและกักกันที่ด่านศุลกากร จะเก็บข้อมูลจำนวนสินค้าเลียนแบบ เพื่อเพิ่มความครบถ้วนในการรวบรวมหลักฐาน และคำนวณจำนวนเงินสำหรับประนีประนอมในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย หรือคำนวณจำนวนเงินชดเชยความเสียหายในขั้นตอนยื่นฟ้องไปพร้อมกันด้วย

 เธอรับผิดชอบประเภทคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลากหลายด้าน ซึ่งเธอเชี่ยวชาญในการประเมินและจัดการคดีพิพาท ในระหว่างขั้นตอนดำเนินคดี เธอจะชำนาญการติดตามความคืบหน้าของคดี รวมถึงการปรับทิศทางการจัดการคดีเป็นพิเศษ หลังจากตัดสินคดีเป็นที่แน่ชัดแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนบังคับใช้ตามกฎหมายซึ่งเธอจะช่วยให้ลูกค้าได้รับเงินชดเชยตามที่ศาลตัดสิน และรีบเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายอย่างแข็งขัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด

Eric Chen ทนายความ / ตัวแทนสิทธิบัตร
ทนายความ / ตัวแทนสิทธิบัตร Eric Chen

 ทนายความผู้สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตทนายความรวมทั้งเป็นตัวแทนสิทธิบัตร เขาประพันธ์ผลงานทางกฎหมายออกมามากมาย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารรายใหญ่ต่างๆ เฉินกวานฟู่เชี่ยวชาญการดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า การเจรจาเพื่ออนุญาตให้ใช้สิทธิของสิทธิบัตรร่วมกันการกำหนดความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ การเรียกร้องการชดเชยด้านความลับทางการค้าในจำนวนมหาศาล ตลอดจนการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองทั่วไป เขามีความสนใจในกฎหมายอย่างเต็มเปี่ยม และวางแผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย เพื่อมุ่งศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายให้แตกฉานลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 เขารับผิดชอบจัดการคดีละเมิดสิทธิเป็นส่วนใหญ่ จึงเชี่ยวชาญในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหลักเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และหลักเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรเป็นอย่างดี ด้วยความรอบรู้ทางกฎหมายด้านการพิจารณาคดีไปจนถึงหลักเกณฑ์การตรวจสำนวนและตัดสินในด้านคดีปกครองของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นประโยชน์ต่อเขาในด้านการจัดการคดีที่เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินคดีบางครั้งเขาก็ใช้วิธีไกล่เกลี่ย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่ความเป็นสำคัญ ประกอบกับเทคนิคการซักถามอันยอดเยี่ยมของเขา จึงทำให้เขาได้เปรียบในขั้นตอนการดำเนินคดีและส่งผลให้คดีดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

 สำหรับในขั้นตอนการโจมตีและป้องกันในชั้นศาล นับตั้งแต่การเตรียมการก่อนดำเนินคดี การกักกันชั่วคราว คำสั่งห้ามชั่วคราว การรวบรวมหลักฐาน การเขียนคำฟ้องไปจนถึงการเริ่มต้นดำเนินคดีและเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนการโต้แย้งทางวาจา การฟ้องร้องครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3ที่กล่าวมาข้างต้น เขามีประสบการณ์ในกระบวนการชั้นศาลเหล่านี้อย่างเต็มเปี่ยม จึงสามารถเสร็จสิ้นคดีความที่คู่ความมอบหมายได้ตามกำหนด เพื่อรักษาเสถียรภาพของกระบวนการทางกฎหมาย

Liu,Chang-Hung เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร
Hsueh,Pei-Chun เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร
Wang, Tzu-Yuan เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร
เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร Liu,Chang-Hung

 เชี่ยวชาญการใช้งานเครื่องมือ CNCเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคยทำงานเป็นวิศวกรปฏิบัติการเครื่องจักรกลในโรงงาน ทั้งยังเคยเข้าร่วมทีมออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกล โดยทำหน้าที่พัฒนาฟังก์ชั่นอุปกรณ์ทำวิศวกรรมย้อนกลับ และเขียนแบบเครื่องจักรกล ขณะเดียวกันก็วางแผนร่างคำขอสิทธิบัตรให้สอดคล้องกับเขตพื้นที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ และเขตพื้นที่การขยายตลาดจัดจำหน่ายไปด้วย

 ในด้านการเขียนแบบเพื่อจดสิทธิบัตรเขาเชี่ยวชาญการใช้งานซอฟต์แวร์เขียนแบบ SOLIDWORKSและ AUTOCADเป็นอย่างดี ในระหว่างปฏิบัติงาน สามารถสอบถาม วางแผน เขียนรายละเอียดสิทธิบัตร ซึ่งประกอบด้วยงานที่ปรากฎอยู่แล้วสาระสำคัญเอกสารแสดงรายละเอียดข้อถือสิทธิ รวมถึงรูปภาพของผลิตภัณฑ์ได้ประเภทคดีสิทธิบัตรที่เชี่ยวชาญคือ ประเภทเครื่องจักรกลของแบรนด์ใหญ่ต่างๆ การวางแผนสิทธิบัตรของชิ้นส่วนมอเตอร์ การออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

 หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เคยมีประสบการณ์ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกานาน 2 ปี และมักจะเดินทางไปติดต่อประสานงานกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่บ่อยครั้ง จึงรอบรู้เกี่ยวกับการวางแผนผลิตภัณฑ์ กระบวนการจัดทำร่างคำขอรับสิทธิบัตร ตลอดจนแนวคิดของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศเป็นอย่างดีซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการที่บริษัทในไต้หวันจะยื่นขออนุมัติสิทธิบัตร ซื้อขายสิทธิบัตร ประเมินสิทธิบัตรกับผู้ทรงสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นอย่างมาก

เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร Hsueh,Pei-Chun

 ในระดับมหาวิทยาลัย เธอศึกษาเอกการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม และเนื่องจากเธอมีผลการเรียนที่โดดเด่นมาก จึงได้รับเลือกจากทางมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย “Beijing Institute of Technology” โดยเธอศึกษาในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม การเขียนแบบ การผลิตจำนวนมาก การวิเคราะห์ความหลากหลายของการเพิ่มการรับรู้อุณหภูมิของมนุษย์ลงในผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมการพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรกล และการส่งเสริมความสำคัญของวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ในกระบวนการอุตสาหกรรม ขณะที่ศึกษาอยู่ในสถาบันวิจัย เธอมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องการออกแบบสัญลักษณ์ ลายเส้น เส้นโค้งเชิงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคด้วย นอกจากนี้ เธอยังเคยถูกส่งไปทำการค้นคว้าวิจัยระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศส ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในยุโรป รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับสากลอีกด้วย

 สำหรับการจัดการคดีสิทธิบัตร เธอเชี่ยวชาญในการเขียนแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กและมีความละเอียดสูง โดยเขียนแบบตามสัดส่วนจริง เธอมีความสนใจในด้านการเขียนแบบข้อต่อท่ออุตสาหกรรม อะไหล่โลหะ และการวาดรายละเอียดโครงสร้างของข้อต่อท่อและอะไหล่ นับตั้งแต่แบบร่างแรก ไปจนถึงแบบร่างครั้งสุดท้ายจะถูกวาดโดยอ้างอิงตามสัดส่วนเดียวกับผลิตภัณฑ์จริงทั้งหมด นอกจากนี้ เธอยังเชี่ยวชาญในการออกแบบนวัตกรรมของสินค้าอุปโภคบริโภค และการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าแบบดั้งเดิมอีกด้วยในขั้นตอนวางแผนยื่นจดทะเบียน เธอจะเพิ่มขอบเขตความคุ้มครองสิทธิบัตรสำหรับลูกค้า เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นอาศัยช่องโหว่ในการออกแบบเพื่อนำผลงานไปปรับใช้ในภายภาคหน้าไปพร้อมกันด้วย

 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก็รับหน้าที่เป็นวิทยากรภายในประเทศ โดยสอนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมให้แก่นักเรียนในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถจัดทำโครงการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เธอเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในวงการการศึกษาของไต้หวันเป็นอย่างดี และถือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรจำนวนน้อยที่ได้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยและสำนักงานในระยะยาว

เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร Wang, Tzu-Yuan

 หวางจือหยวนเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์ หลังจบการศึกษาเคยเข้าทำงานในบริษัทเคมีมาก่อน จึงเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมจำพวกสีทาและสีน้ำมัน ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้ในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่ห่อหุ้มพื้นผิวภายนอกเพื่อป้องกันการเสียดสี รอยขีดข่วน และป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่วางแผนและดำเนินงานเกี่ยวกับระบบตรวจสอบสายการผลิตรวมถึงการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายของโรงงานในประเทศจีน กลุ่มลูกค้าของเขาส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทอุตสาหกรรมไฮเทคและดั้งเดิม ทั้งในไต้หวัน จีน และฮ่องกง

 เขาเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและกฎหมาย ขณะที่ศึกษาในสถาบันกฎหมาย เขามีความสนใจในกฎหมายแพ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงานเป็นพิเศษ ขณะที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีเขาจะรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิ์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นของบริษัทหรือของนักวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการโอน และการมอบอำนาจผลงานสิทธิบัตรนอกจากนี้ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่ามอบอำนาจสิทธิบัตร และเงินปันผลอย่างเหมาะสม เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมที่สุด

 เขาสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้นเมื่อรับจัดการคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องแปลกระบวนการทางกฎหมายเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษนั้น เขาจึงสามารถเขียนรายละเอียดเอกสารสิทธิบัตรตามที่กฎหมายกำหนดเป็นภาษาอังกฤษได้ทันที ได้แก่ ชื่อสิทธิบัตร งานที่ปรากฎอยู่แล้วรายละเอียดการประดิษฐ์ สาระสำคัญ ข้อถือสิทธิ เป็นต้น รวมถึงสามารถอ่านเอกสารกฎหมายภาษาจีน และแปลเป็นเอกสารกฎหมายภาษาอังกฤษได้เช่นกัน

Charlien Liao เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ Charlien Liao

 เลี่ยวซูหลิงเคยทำงานในโรงพยาบาลชั้นนำของไต้หวันที่มีศูนย์การแพทย์นานาชาติ และมีประสบการณ์ในการจัดทำ จัดเก็บ และติดตามเอกสารการแพทย์อันซับซ้อนรวมกันมากกว่า 10,000 ฉบับ เธอเชี่ยวชาญในการจัดระเบียบเอกสาร และชำนาญการรวบรวม สรุปผล และจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ทั้งยังติดตามและแจ้งกำหนดเวลาของเอกสารทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 เธอรับผิดชอบงานจัดพิมพ์เนื้อหาในกระดาษเอกสารทั้งหมดของสำนักงานเป็นไฟล์เอกสารดิจิตอล รวมถึงเป็นตัวแทนสำนักงานดำเนินการเรื่องการจัดการและตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ประจำปีกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบส่งไฟล์เอกสารดิจิตอล รับไฟล์หนังสือราชการของคดีที่เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และรวบรวมใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

 เธอมีวิสัยทัศน์ในการทำงานด้านธุรการทางกฎหมายที่กว้างไกลมาก โดยเธอจะจัดเก็บเอกสารในกระบวนการทางคดีต่างๆ ตาม “มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และไฟล์เอกสารดิจิตอล เพื่อความสะดวกราบรื่นในการปฏิบัติงานในขั้นตอนคดีความ และการแจ้งกำหนดเวลาของคดีความต่างๆ นอกจากนี้ เธอยังใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง(Cloud Computing)เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบ “กฎหมาย 4.0” อีกด้วย