ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เรารับจัดการคดีในประเทศต่างๆ ทั่วโลกครอบคลุมทั้งเอเชีย ยุโรป แอฟริกา โอเชียเนีย อเมริกา รวมทั้งสิ้น195ประเทศ รายละเอียดคดีที่รับจัดการประกอบด้วย ขั้นตอนที่1-การจดทะเบียน ขั้นตอนที่2-การรับใบรับรอง ขั้นตอนที่3-การติดตามดูแล ตลอดจนการมอบอำนาจ การโอนผลงาน การซื้อขายสิทธิ การรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบ การตรวจสอบ-อายัดสินค้าที่ด่านศุลกากร และการฟ้องร้องกรณีละเมิดสิทธิ

หากคุณสนใจเข้าร่วมทำงานกับสำนักงานของเรา สามารถส่งประวัติส่วนตัวไปยังอีเมล์ต่อไปนี้ได้:

WE NEED YOU
เราต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อร่วมต่อสู้ในทางกฎหมายไปพร้อมกัน

1นักศึกษาฝึกงานด้านกฎหมาย:

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขากฎหมายทั้งภายใน-นอกประเทศ ฝึกงาน 2 เดือนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน และฝึกงาน 1 เดือนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาว ในระหว่างกำลังศึกษาอยู่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศและรูปแบบการทำงานในสำนักงานกฎหมาย ซึ่งช่วยให้นักศึกษาฝึกงานสามารถค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในภายภาคหน้า

2เจ้าหน้าที่กฎหมาย:

จบการศึกษาจากสาขานิติศาสตร์ หรือสถาบันกฎหมายทั้งภายใน-นอกประเทศ เป็นผู้มีความระมัดระวัง รอบคอบ มีความสนใจในการจัดการเอกสารทางกฎหมาย และวิเคราะห์ข้อพิพาทของคดี ตลอดจนเชี่ยวชาญการพิมพ์ภาษาจีน-อังกฤษใน WORD การรวบรวมสถิติในEXCELและการจัดทำรายงานใน

3เจ้าหน้าที่เขียนแบบสิทธิบัตร:

เชี่ยวชาญการเขียนแบบวิศวกรรม3Dด้วยซอฟต์แวร์SolidWorks AutoCad และ AutoDesk ชื่นชอบการเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การควบคุมและใช้งานผลิตภัณฑ์ 3C รวมถึงมีความสนใจเกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ

4เจ้าหน้าที่การตลาดด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร:

ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากสาขานิติศาสตร์ ผู้ที่จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะธุรกิจจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีความมั่นใจ ร่าเริง ชอบเข้าสังคม ชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และให้บริการลูกค้าด้วยความกระตือรือร้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของจำนวนคดีที่สำนักงานรับผิดชอบให้เพิ่มมากขึ้น