แนะนำบริษัท
ปัจจุบันคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นคดีความระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว ดังนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาททางกฎหมายจึงต้องพิจารณากฎหมายของหลายประเทศร่วมด้วย และมิได้เป็นเพียงข้อขัดแย้งทางกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป ส่งผลให้คดีความระหว่างประเทศทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วยสภาวการณ์ภายใต้การผลักดันเข้าสู่ระดับนานาชาตินี้ ประเภทคดีความของสำนักงานจึงถูกปรับให้มีความเป็นสากลและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงตั้งชื่อบริษัทว่า “FLYING Intellectual Property Law Office” โลโก้ของบริษัทถูกออกแบบโดยใช้ตัวอักษร L และ O เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งสื่อความหมายถึงคำว่า “LAW OFFICE” ที่แปลว่าสำนักงานกฎหมาย ส่วนสีของโลโก้จะใช้สีขาว สีน้ำเงิน สีเทาเป็นหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ

ความหมาย
● องค์ประกอบหลักของโลโก้: ตัวอักษร L และ Oสื่อความหมายถึงคำว่า “LAW OFFICE”ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทของเราเป็นสำนักงานกฎหมาย
● การเลือกใช้สีขาว สีน้ำเงิน สีเทา:
1. สีขาว แสดงถึงความไร้ขีดจำกัด เมื่อมองภาพรวมแล้วจะทำให้โลโก้สามารถปรับใช้เข้ากับสีสันต่างๆได้ เช่นเดียวกับการมองคดีความทางกฎหมาย และเหตุการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกัน
2. สีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และสติปัญญาสีน้ำเงินเป็นสีที่มีความลึกและความกว้างมากสื่อให้เห็นถึงความมั่นคง และแรงผลักดันในการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจทางกฎหมาย
3. สีเทา ในระดับของสี จัดเป็นสีที่สื่อถึงความรู้สึกมั่นคงมากที่สุด เป็นสีที่มีความเป็นกลาง เมื่อมองดูแล้วจะให้ความรู้สึกสงบเงียบขรึม มั่นคง และสามารถส่งผลให้สีต่างๆ ดูมีความสมดุลกันได้ ซึ่งสื่อให้เห็นว่ากฎหมายคือพลังที่ทำให้สังคมสงบเรียบร้อย

โบยบิน
● ชื่อบริษัทถูกตั้งชื่อว่า “เฟยเสียง(飛翔)”. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการจัดการคดีทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศอย่างเห็นได้ชัด สำหรับประเทศที่รับจัดการคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์นั้น การเดินทางระหว่างประเทศทั้ง 5 ทวีป ได้แก่ เอเชีย ยุโรปแอฟริกาโอเชียเนียและอเมริกา ซึ่งทั่วโลกมีจำนวนมากถึง 195 ประเทศนั้น การเดินทางด้วยการเดิน ล่องเรือ การบิน ทั้ง 3 วิธีนี้ล้วนมีความเร็วไม่เท่ากัน โดยการบินสามารถแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการจัดการคดีระหว่างประเทศ และศักยภาพในการดำเนินคดี ซึ่งทำให้นานาประเทศเล็งเห็นถึงความโดดเด่นด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไต้หวันได้เด่นชัดที่สุด
● “FLYING” แปลตรงตัวมาจากภาษาจีนคำว่า “เฟยเสียง(飛翔)” ฟังแล้วไพเราะ ออกเสียงไม่ยาก และจำง่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราคำนึงถึงเป็นลำดับแรกในการตั้งชื่อภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกความชาวต่างชาติสำนักงานต่างประเทศสามารถเข้าใจชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งลดปัญหาอุปสรรคทางด้านภาษาไปด้วย ส่วนสาเหตุที่เติม “ING” ต่อท้าย “FLY” เป็นเพราะ “ING” เป็นโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่แสดงถึงการเคลื่อนไหว และการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทที่สื่อถึงการบินต่อเนื่อง ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และการแสวงหาความเป็นเลิศ
TRUST
คำว่า “Intellectual Property” ในชื่อบริษัท “FLYING Intellectual Property Law Office” นั้นหมายถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพียงดูจากชื่อบริษัทก็สามารถทราบขอบเขตธุรกิจที่ให้บริการได้ในทันทีว่าต้องเกี่ยวข้องกับคดีความด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและในท้ายที่สุดจะขยับขยายจากคดีทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมไปถึงคดีความที่เกี่ยวข้อง บริษัทของเรามีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง เพื่อรวบรวมและกลายเป็นสำนักงานที่มีอำนาจจัดการเต็มรูปแบบ เพื่อให้การวางแผนจัดการข้อพิพาททางกฎหมายและคดีความต่างๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยความละเอียดรอบคอบและราบรื่น
เราจะมุ่งมั่นในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือพร้อมทั้งมุ่งมั่นเพิ่มจำนวนและประเทศที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้นานาประเทศทั่วโลกเล็งเห็นถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไต้หวันต่อไป