แนะนำสำนักงาน
สำนักงานกฎหมายของเรามุ่งมั่นในการให้บริการทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมุ่งมั่นเพิ่มจำนวนการยื่นคำร้องคดีทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศต่อไป เพื่อให้นานาประเทศทั่วโลกเล็งเห็นถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไต้หวัน และทำให้กิจการทั้งหลายในไต้หวันสามารถเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติได้ด้วยการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
APPOINT US
FLYING Intellectual Property Law Office ที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

พวกเราเชี่ยวชาญการจดทะเบียน การวิเคราะห์ และติดตามดูแลเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญา หากจำนวนคดีมีปริมาณมาก ต้องดำเนินการในหลายประเทศ หรือมีประเภทคดีหลากหลาย เราขอแนะนำให้เซ็นสัญญาบริการที่ปรึกษากฎหมายแบบรายปี เพื่อการจัดการคดีทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงบริการการโอนผลงาน การมอบอำนาจเครื่องหมายการค้า การร่างสัญญา การเพิกถอนผลงานที่ละเมิดสิทธิ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการรักษาเสถียรภาพของผลงานสิทธิบัตร การผูกขาดตลาดของแบรนด์และเครื่องหมายการค้า เพื่อขจัดความกังวลใจกรณีถูกบุคคลอื่นนำไปใช้งาน หรือถูกปลอมแปลงเลียนแบบ